Čeština do ProjectLibre

ProjectLibre je ke konci května 2015 přeložen do několika světových jazyků. Poslední verze ProjectLibre (v. 1.9) obsahuje již překlad do českého jazyka, a to z cca 90%. Zbylé výrazy se průběžně překládají, nyní je stav překladu hotov z cca 95%. Nově dodělané budou uvolněny v nových verzích ProjectLibre.

Jak zapnout zobrazení češtiny v ProjectLibre

1. Založte nový adresář s názvem „.ProjectLibre“ v následující cestě: C:\Users\xxxxx\. Je důležité zachovat velká a malá písmena a tečku před názvem adresáře. Nově vytvořený adresář tak může vypadat např. takto: c:\Users\JanVogel\.ProjectLibre\

2. Do nově vytvořeného adresáře nakopírujte následující soubor projectlibre.conf


Soubor češtiny do ProjectLibre ke stažení

3. Otevřete ProjectLibre. V angličtině zůstává navigační RIBBON menu, veškeré ostatní dialogy pro úkol, zdroj,… se již nyní zobrazují v češtině.