Náš tým

Ing. Martin Beneš

já2 Seniorní projektový manažer/konzultant specializující se na oblast Business Intelligence. Zkušenost s návrhem strategie a vedením BI oddělení. Technické znalosti architektury, analytických i vývojových procesů v oblasti BI. Více než 13 letá praxe.
3 dovednosti BI Competence Centre management Business Development Zvyšování efektivity na projektech
3 odvětví Bankovnictví Telekomunikace IT konzultační firmy
3 projekty Implementace nového DWH „na zelené louce“ Vedení programu Business Intelligence Implementace SAP HR

 

Ing. Jan Vogel MBA, PMP

ja_3 Seniorní projektový manažer/konzultant s více než 14 letou zkušeností s řízením IT projektů a programů především v oblastech Business Intelligence a Enterprise Content Management (certifikace PMI). Mimo projektové řízení se rovněž specializuje na liniové vedení týmu a finanční řízení podnikové jednotky.
3 dovednosti BI Competence Centre management Quality assurance a projektové audity Návrh procesů a metodik v oblastech BI a ECM
3 odvětví Bankovnictví Telekomunikace IT konzultační firmy
3 projekty Zavedení systému spisové služby pro cca 8000 uživatelů Projekt zavedení Billing Mediation Device do prostředí TELCO operátora Vedení programu Business Intelligence

 

Konzultanti – Školitelé

 

Bc. Petr Pustina PMP

Petr foto Seniorní programový/projektový manažer orientovaný na výsledky, s více než 20letou praxí ve Spojených státech, Kanadě a Evropské Unii. Hostující lektor na 3 univerzitách.
3 dovednosti Programové řízení Nastavení projektových procesů Mentoring & coaching
3 odvětví Vládní sektor US, EU a České republiky Finance a bankovnictví Transport a Logistika
3 projekty Návrh projektové kanceláře (PMO) a školení PM Centralizace IT operations z evropských zemí do Prahy Implementace SAP

Ing. Jan Gruna, IPMA B

Člen certifikační rady IPMA ČR

Honza Seniorní projektový manažer/školitel zaměřující se mimo řízení projektů i na školení PM, audit a dohled nad projekty. Více než 15 let praxe. IPMA Level B, IPMA PMC, Osvědčení o profesní kvalifikaci Manažer programů a komplexních projektů.
3 dovednosti Krizové řízení Quality assurance a projektové audity Vzdělávání a certifikace PM
3 odvětví Finance Státní správa Utility
3 projekty Vytvoření IT dohledového centra Dohled nad implementací SAP Implementace CMS a Sharepoint