Přípravný kurz na IPMA Agile level D – IPMA Agile associate

Přípravný kurz na IPMA Agile level D - Agile associate

O kurzu

IPMA jako organizace zastřešující projektové a agilní řízení v ČR a po celé světě poskytuje nabízí i mezinárodně uznávanou sadu certifikací IPMA Agile. V porovnání s dalšími frameworky agilní IPMA rozšiřuje svůj rozsah o kompetence, které by správný lídr v agilní organizaci měl disponovat. Zaměřuje se tedy primárně na schopnost jedince v první řadě rozumět principům agilního řízení a současně efektivně využívat veškeré schopnost podporující agilní způsob myšlení.

Přípravný kurz na IPMA Agile D vás provede veškerými oblastmi, které potřebujete pro úspěšné zvládnutí certifikační zkoušky.

Termín

0
Počet vyškolených lidí v oblasti agile (SCRUM, agile@scale, Agile IPMA)

Co vám kurz přinese

Seznámení se ze všemi 28 kompetencemi, které jsou požadovány v rámci standardu ICB4 pro level IPMA Agile „D“. Porozumíte všem aspektům agile na týmové úrovni, uděláme základní seznámení se SCRUM, KANBAN, rolemi v agile, ceremoniemi. Následně postoupíme na základy škálovaného agile, lean praktiky a veškeré praktické kompetence, na které se často opomíjí a které v reálném životě způsobují největší problémy.
Celý kurz doprovázíme reálnými příklady z praxe, protože toto vnímáme jako velmi přínosné. Uporozňujeme na oblasti, které bývají po přečtení velmi jasné a srozumitelné a ve kterých se následně nejvíce chybuje.

Pro koho je kurz určen

V agilních organizacích existuje mnoho oddělení, které plní primárně podpůrnou (supportní) roli, je očekáváno, že budou umět s agilními týmy fungovat, nicméně nemají své agilního kouče, neprocházejí pravidelně vzděláváním v oblasti agile. Typicky se jedná o zástupce HR, back-office, prodejní síť, call-centra, IT support, Finance, Risk, Center of Excellance a mnoho dalších. Znalost IPMA Certified Agile Associate vám umožní velmi efektivně v tomto prostředí fungovat a být platným členem v agilní organizaci.

V neposlední řadě je certifikace určena absolventům škol, kteří vstupují poprvé do praxe. Znalostní bází IPMA Certified Agile Associate dostanete výborný komplexní základ, který po vás organizace budou vyžadovat, navíc podpořený mezinárodně uznávaným certifikátem.

Osnova kurzu

IPMA Agile Reference Guide

Stáhněte si IPMA Agile Reference Guide – základní literaturu popisující veškeré požadované kompetence, znalosti a procesy/techniky.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn