Přípravný kurz na IPMA Agile level D – IPMA Agile associate

Přípravný kurz na IPMA Agile level "D" - Agile associate

O kurzu

IPMA jako organizace zastřešující projektové a agilní řízení v ČR a po celé světě nabízí i mezinárodně uznávanou sadu čtyř certifikací IPMA Agile, rozlišeno dle stupně seniority. V porovnání s dalšími frameworky agilní IPMA rozšiřuje svůj rozsah o kompetence, které by správný lídr v agilní organizaci měl disponovat. Zaměřuje se tedy primárně na schopnost jedince v první řadě rozumět principům agilního řízení a současně efektivně využívat veškeré schopnost podporující agilní způsob myšlení.

Přípravný kurz na CERTIFIED AGILE ASSOCIATE IPMA LEVEL D vás provede veškerými oblastmi, které potřebujete pro úspěšné zvládnutí certifikační zkoušky.

Do konce roku 2020 očekáváme, že zájem o školení ve fyzických prostorách, kde by se potkali lidé z různých společností, bude poměrně nízký. Současně si uvědomujeme, že agile se musí hlavně zažítCelé školení probíhá skrze platformu ZOOM, která umožňuje možnosti virtuálních místností, kde v menších skupinách nasimulujeme reálná agilní cvičení. Kvalita on-line školení je tak plně srovnatelné se standardními školeními.

Nejbližší termíny kurzů

18.1.2023 - 19.1.2023
12.4 - 13.4.2023


Pro přihlášení nám napište na skoleni@redtie.cz

Kurz bych hodnotil velice kladně především díky formě, která nezahlcovala účastníky nepodstatnými detaily, ale snažila se důležité body popsat na případech z praxe. Díky častému zapojení účastníků do cvičných příkladů a diskuzí tak dokázal celý kurz udržet posluchačovu pozornost a předat mu důležité informace.
Jakub Štěrba
Bits2b s.r.o.
Školení bylo věcné a konkrétní, velmi poučné a je více aspektů které rád začnu hned používat v pracovním a nakonec i osobním životě.
Jan Svatoš
Solitea
0
Počet vyškolených lidí v oblasti agile (SCRUM, agile@scale, Agile IPMA)

Co vám kurz přinese

Seznámení se ze všemi 28 kompetencemi, které jsou požadovány v rámci standardu ICB4 pro level IPMA Agile Associate. Porozumíte všem aspektům agile na týmové úrovni, seznámíme se se základním fungováním SCRUM, KANBAN, rolemi v agile, ceremoniemi. Následně postoupíme na základy agile ve velkých společnostech (tzv agile@scale), lean praktiky a veškeré praktické kompetence, na které se často opomíjí a které v reálném životě způsobují největší problémy.
Celý kurz doprovázíme reálnými příklady z praxe, aby přínos školení byl pro absolventy co největší. Upozorňujeme na oblasti, které bývají po přečtení velmi jasné a srozumitelné a ve kterých se následně nejvíce chybuje.

Pro koho je kurz určen

V agilních organizacích existuje mnoho oddělení, které plní primárně podpůrnou (supportní) roli, je očekáváno, že budou umět s agilními týmy fungovat, nicméně nemají své agilního kouče, neprocházejí pravidelně vzděláváním v oblasti agile. Typicky se jedná o zástupce HR, back-office, prodejní síť, call-centra, IT support, Finance, Risk, Center of Excellance a mnoho dalších. Znalost IPMA Certified Agile Associate vám umožní velmi efektivně v tomto prostředí fungovat a být platným členem v agilní organizaci.

Certifikace je rovněž určena absolventům škol, kteří vstupují do praxe. Po absolvování kurzu a certifikace IPMA Certified Agile Associate získáte komplexní základ, který po vás agilní organizace budou vyžadovat, navíc podpořený mezinárodně uznávaným certifikátem.

Osnova kurzu

Během dvou dnů projdeme všech 28 kompetencí, které jsou nezbytné pro splnění zkoušky IPMA Agile Associate (pro level „D“ se nezkouší kompetence „Select and balance“. Účastníci během dvou dnů:

  • poznají základní agilní principy a přístupy (agilní manifest),
  • poznají rozdílnou perspektivu klasických projektových standardů IPMA® a Agilních přístupů,
  • poznají Agile@scale přístupu (SCRUM, Spotify model, LeSS, SAFe …),
  • poznají House of Lean (Leadership, Value, Respect for people and culture, Flow, Innovation, Relentless Improvement),
  • seznámí se s očekávanými 28 kompetencemi agilních lídrů dle IPMA (Perspective, People, Practice) a připraví se na certifikaci The Agile Associate.

IPMA Agile Reference Guide

Stáhněte si IPMA Agile Reference Guide – základní literaturu popisující veškeré požadované kompetence, znalosti a procesy/techniky.