Robotizace 2

Robotická procesní automatizace a procesní optimalizace

RPA - co to vlastně je?

Přemýšlíte a hledáte cestu jak minimalizovat rutinní manuální činnosti, jak efektivně získávat a konsolidovat data z různých systémů/aplikací, jak zrychlit vytváření procesních a produktových prototypů? A to bez potřeby náročné a drahé systémové integrace? 
Pak je robotická procesní automatizace (RPA) to pravé řešení. 
 

 Typické případy využití:

  • Automatizace manuálního zpracování vstupů do systému z více zdrojů (e-mail, excel, web formulář apod.)
  • Rutinní aktivity v rámci procesního flow, opakované vkládání podkladů/informací do ……
 
 
  • Analýza procesů a identifikování příležitostí pro automatizaci včetně modelu přínosů/nákladů
  • Plánování a řízení rozsáhlých projektů procesní automatizace
  • Pilotní implementace softwarové robotizace včetně ověření přínosů, přístupu a zvolené technologie
  • Návrh a realizace komplexní procesní automatizace
  • Návrh kompetenčního centra RPA včetně definice rolí a návrhu procesů

V oblasti robotické automatizace poskytujeme služby s využitím osvědčeného přístupu, na základě kterého jsme schopni ohodnotit firemní procesy z pohledu jejich vhodnosti pro RPA automatizaci, návazného návrhu dalšího postupu včetně vlastní realizace automatizace. Nedílnou součástí je také návrh vytvoření kompetenčního centra RPA (organizace, role, procesy, metodiky).

Naše služby

  • Analýza procesů a identifikování příležitostí pro automatizaci včetně modelu přínosů/nákladů
  • Plánování a řízení rozsáhlých projektů procesní automatizace
  • Pilotní implementace softwarové robotizace včetně ověření přínosů, přístupu a zvolené technologie
  • Návrh a realizace komplexní procesní automatizace
  • Návrh kompetenčního centra RPA včetně definice rolí a návrhu procesů

V oblasti robotické automatizace poskytujeme služby s využitím osvědčeného přístupu, na základě kterého jsme schopni ohodnotit firemní procesy z pohledu jejich vhodnosti pro RPA automatizaci, návazného návrhu dalšího postupu včetně vlastní realizace automatizace. Nedílnou součástí je také návrh vytvoření kompetenčního centra RPA (organizace, role, procesy, metodiky).

Kdy řešit procesní optimalizaci

  • Nepřehledné a komplikované procesy
  • Vysoký podíl manuální práce v rámci procesů
  • Nízká schopnost zpracování el. vstupů
  • Rychlost zpracování
  • Nízká vazba na potřeby zákazníka
  • Komplikovaná možnost změny postupů

Náš přístup

Základní business analýza

Aktivity:
  • Identifikace hlavních business cílů a očekávání
  • Základní analýza firemních procesů ve vazbě na definované cíle
  • Základní posouzení procesů z pohledu vhodnosti k RPA automatizaci:
   • Podíl manuálně realizovaných rutinních aktivit
   • Množství využívaných a vzájemně neintegrovaných systémů
   • Přínos automatizace konkrétního procesu pro organizaci
Výstupy:
  • Seznam doporučených změn firemních procesů ve vazbě na firemní cíle a jejich přínos
  • Identifikované firemní procesy vhodné pro RPA automatizaci se základním zhodnocením přínosu automatizace

Aktivity:

 • Identifikace hlavních business cílů a očekávání
 • Základní analýza firemních procesů ve vazbě na definované cíle
 • Základní posouzení procesů z pohledu vhodnosti k RPA automatizaci:
  • Podíl manuálně realizovaných rutinních aktivit
  • Množství využívaných a vzájemně neintegrovaných systémů
  • Přínos automatizace konkrétního procesu pro organizaci
consulting

Konzultační služby

Realizací projektů v ČR, Belgii a Nizozemí  jsme získali řadu cenných zkušeností, které vám mohou pomoci ve vaší firmě.

ĆtI více

Školení

Poskytujeme školení v oblasti agile – SCRUM, SAFe (vč. možnosti certifikace), LeSS

 

Čti více
consulting

Konzultační služby

Realizací projektů v ČR, Belgii a Nizozemí  jsme získali řadu cenných zkušeností, které vám mohou pomoci ve vaší firmě.

ĆtI více
planning

Podpora při QBR/PI planningu

QBR a PI planning jsou hodnoceny jako základní ceremonie pro týmové plánování

ĆtI více