Plánování SW projektů – školení

Termín:  Termín dalšího běhu bude stanoven po naplnění kapacity školení (min 6 osob).

Cena: 6 500Kč

Během školení se naučíte tvořit projektové plány, pomocí kterých zvýšíte úspěšnost Vašich projektových aktivit. Na praktických cvičeních si vyzkoušíte proces plánování doporučený metodikou PMI. Během školení se zaměříme se na techniky vhodné především pro klasický projektový přístup, nicméně se rovněž podíváme i do metodik používaných u agilních projektů.

Praktické cvičení budou probíhat na volně dostupném SW ProjectLibre, který je v základních funkcionalitách obdobou oblíbeného plánovacího nástroje MS Project.

Školení je koncipováno jako interaktivní, techniky jsou prakticky procvičovány, aby účastníci odcházeli s praktickou zkušeností připravenou k okamžitému využíití.

Délka trvání školení: 1 den

Místo školení: Praha

Komu je školení určeno

 • IT manažeři
 • Business manažeři
 • Projektoví manažeři
 • Analytici
 • Vývojáři
 • Architekti

Program

 • Úvod do klasických a agilních metodik řízení projektu a plánování
 • Sběr požadavků a definice rozsahu projektu
 • Tvorba hierarchické struktury činností projektu (WBS)
 • Definice aktivit a závislostí (síťové grafy, kritická cesta, kritický řetěz)
 • Definice zdrojů pro realizaci aktivit
 • Tvorba odhadů trvání aktivit, typologie odhadů, rizikovost odhadu, metoda PERT
 • Tvorba odhadů v agilním světě
 • Vytváření harmonogramu (ProjectLibre)
 • Odhadování nákladů a definice rozpočtu

Přínosy

 • Naučíte se plánovat dle postupu doporučovaného metodikou PMI.
 • Na praktických ukázkách získáte dovednost definice rozsahu projektu pomocí WBS, tvorby odhadů a vytváření harmonogramu v ProjectLibre
 • Poznáte rozdíly mezi klasickým a agilním přístupem k plánování
 • Seznámíte se s nejčastějšími chybami při plánování
 • Pochopíte důvody, proč plány často selhávají.