Řízení projektového portfolia – pro management

Pro dlouhodobě úspěšné projekty je zapotřebí, aby se organizace zaměřila na nábor a výchovu kvalitních projektových manažerů, protože ti jsou pak srdcem každého projektu. Neméně důležité nicméně je, aby i sponzoři projektů, seniorní manažeři a další stakeholdeři vnímali, jaká je jejich úloha při řízení projektů, jakou podobu status reportů mají vyžadovat, jak včas odhalit případné problémy na projektu. Pro tyto účely pomáhá školení Red Tie: Řízení projektového portfolia pro management společnosti.

U jednotlivých témat je obsah přímo směřován na management společnosti a zdůrazňuje, jaká je úloha managementu v dané oblasti, jaká očekávání má tým směrem k managementu a co má management společnosti od projektového managementu v dané oblasti vyžadovat.

Struktura školení

Školení Řízení projektového portfolia pro management

Délka školení: 1 den

Pro více informací nás kontaktujte na adrese redtie@redtie.cz.