Služby a produkty

Profesionální projektový management IT projektů

Polovina realizovaných IT projektů končí neúspěchem. Není dodržen rozsah projektu, je překročen plánovaný čas nebo jednoduše výstup projektu neodpovídá očekávání zákazníka. INTERIM Management zkušených projektových manažerů vám pomůže se vyvarovat častých chyb a zvýší tak pravděpodobnost vašeho projektu na finální úspěch.

Project Quality Assurance

 • Pravidelný dohled na klíčové faktory projektu
 • Frekvence dle rozsahu a délky trvání projektu
 • Key project factors – vlastní Red Tie metodika pro Quality Assurance
 • Revize projektových artefaktů
 • Analýza rizik a mitigace (dle Red Tie metodiky)
 • Konzultace dalšího postupu dle specifické fáze/stavu projektu

Audit projektů

 • Jednorázová revize projetku
 • Vyhodnocení stavu projektu z pohledu klíčových faktorů
 • Zpráva o stavu projektu a doporučení pro další pokračování

Krizové řízení projektu

 • Převzetí řízení projektu, který neplní očekávání (klienta, nebo dodavatele)
 • Analýza příčin problému a návrh dalšího postupu
 • Odřízení projektu dle navrhovaného postupu
 • Turn over projektu, popř. minimalizace dopadů

Procesy spojené s projektovým managementem

 • Project governance a optimalizace procesů
 • Založení/Nastavení PMO
 • Založení BI kompetenčního centra a nastavení BI procesů a metodik
 • Příprava business casů pro obhájení projektu
 • Příprava výběrových řízení, vyhodnocení výběrových řízení pomocí objektivních kritérií

Školení a trénink v oblasti projektového řízení – viz sekce školení

 • Školení
 • Coaching/Mentoring
 • Angličtina pro Projektové manažery
 • Příprava na PM certifikaci