ProjectLibre

ProjectLibre je open source řešení pro projektové manažery určené pro plánování projektu. ProjectLibre je možné použít jako alternativu k Microsoft Project a další komerční aplikace na přípravu harmonogramu projektu. ProjectLibre využívá standartní plánovací funkconalitu, na jakou jste zvyklí z jiných produktů:

  • Gantt chart- základní zobrazení plánovacích nástrojů
  • Network diagram (síťový diagram)
  • PERT diagramy
  • WBS
  • RBS
  • Earned Value, ad.

ProjectLibre ukazka

Aplikace ProjectLibre vznikla jako následovník aplikace OpenProj, která není již nadále udržována a rozvíjena. ProjectLibre je přeložen do mnoha světových jazyku, z 80% je aplikace přeložena i do českého jazyka.. Mezi další jazyky patří angličtina, francouzština, španělština, němčina, aj. ProjectLibre je distribuován pod licencí CPAL a je dostupné pro nejpoužívanější operační systémy – Windows, Unix, Linux, Mac. ProjectLibre využívá vlastního nativní formátu .POD, otevřít dokáže i formáty komerčních aplikací Microsoft Project a Primavera.

Red Tie je oficiální zástupce ProjectLibre řešení pro Českou a Slovenskou republiku. V případě zájmu o školení či podporu systému nás kontaktujte.

Oficiální česká stránka produktu: www.projectlibre.cz.

Čeština v ProjectLibre

V případě, že se vám neobjevuje ProjectLibre v češtině, následujte návod popsaný na blogu https://www.redtie.cz/cestina-projectlibre/