Šablony PM

Pro efektivní projektové řízení nabízíme vlastní rozsáhlou knihovnu šablon a postupů, vše založeno na best-practices a metodikách PMI a IPMA. Níže uvádíme základní přehled šablon, které projektoví manažeři Red Tie využívají při řízení svých projektů. Šablony, které jsou na tomto webu volně dostupné ve formátu PDF, lze po registraci obdržet i v editovatelném formátu Microsoft Word/Excel/PowerPoint/Project.

PM proces Šablony a postupy
Project Integration Management Project Charter

Assumptions & Constraints log

RFP for new IS

Project Management Plan

Project Scope Management Requirements register

Software Requirements Specification

Requirements Documentation Improvement Checklist

Project Time Management Časová osa v XLS

Activity Duration Estimates

Project Cost Management EVM Calculator

EVA overview

Bottom-Up Cost Estimation

Project Quality Management Quality Assurance/Quality Assurance Checklist

Quality Management Plan

Quality metrics

Project Human Resources Management Human Resources Management Plan

Timesheet

Project Communication Management  

Communication Management Plan

Project Dashboard

Problem escalation matrix

Project Risk Management Risk Management Plan

Project Risk Matrix

List of common PLANNING risk

Project Procurement Management Outsourcing Provider – Vendor Assessment

Vendor Checklist

RFI (Request for Information)

RFP (Request for Proposal)

Project Stakeholder Management  Status reportsStakeholder Management Plan

Stakeholder analysis

Celá knihovna postupů a šablon Red Tie obsahuje více než 200 ověřených artefaktů.

Šablony v editovatelném formátu ke stažení

Dokumenty v editovatelné podobě Vám budou zaslány emailem po vyplnění níže uvedeného formuláře.

    Vaše jméno (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)