Odhadování SW projektů – školení

Během školení se naučíte odhadovat náročnost SW projektů pomocí metod, které přinášejí dlouhodobě lepší výsledky než nejčastěji používané metody úsudků a kalkulací. Zaměříme se jak na techniky vhodné pro klasický projektový přístup (waterfall), tak pro agilní projekty. Pochopíte, z jakých důvodů nejčastěji odhady pracnosti selhávají. Školení je koncipované jako interaktivní, techniky jsou prakticky procvičovány tak, aby účastníci odcházeli s praktickou zkušeností připravenou k okamžitému využití.

Délka trvání školení: 1 den

Místo školení: Praha

Komu je školení určeno

 • IT manažeři
 • Business manažeři
 • Projektoví manažeři
 • Analytici
 • Vývojáři
 • Architekti

Program

 • Pochopení, co je to odhad, rozdíl mezi odhadem a závazkem
 • Odhad jako pravděpodobnostní veličina, co jej ovlivňuje, druhy odhadů
 • Odhadování a práce s rezervou
 • Typické problémy selhání odhadů (Multitasking, Studentský syndrom, Parkinsonův zákon
 • Techniky odhadování projektů
 • Empirická WBS IT projektu
 • Počítání, kalkulace, úsudky
 • Odhad pomocí analogie
 • Metoda konfekčních velikostí
 • Planning poker
 • Bottom-up, top-down
 • PERT
 • Proces odhadování v jednotlivých fázích projektu (od identifikace a posouzení obchodního případu po validaci odhadů v průběhu projektu).

Přínosy

 • Získáte dovednosti a naučíte se principy odhadování SW projektů.
 • Seznámíte se s nejčastějšími chybami při odhadování SW projektů.
 • Pochopíte důvody, proč odhady projektů často selhávají.
 • Seznámíte se s metodami odhadování projektů a kdy jakou z metod použít.
 • Budete schopni lépe obhájit vysoké hodnoty pracnosti vůči business zadavatelům.
 • Zefektivníte způsob týmové spolupráce.

 

Pro více informací nás kontaktujte na skoleni@redtie.cz