Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci

Porovnání certifikací PM na trhu

V poslední době jsme zaznamenali větší množství dotazů ohledně srovnání a výběru certifikace projektového manažera. V tomto článku se pokusíme shrnout ty nejvýznamnější certifikační autority projektového řízení a poskytnout několik postřehů, které vyplývají z našich osobních zkušeností.

Hned na začátku je třeba říci, že žádná certifikace z vás neudělá skvělého projektového manažera. Projektové řízení je z velké části o měkkých dovednostech, jako jsou vůdcovství, komunikace, vyjednávací schopnosti a jiné. Tyto „soft skills“ vycházejí převážně z osobnosti a zkušeností. Na druhou stranu je zde řada dovedností, nástrojů a technik, které se naučit dají a které jsou základem pro efektivní projektové řízení. Certifikace projektového manažera je, stejně jako vysokoškolský diplom, určité formální potvrzení nabytí znalostí potřebných pro řádné vykonávání této profese.

Pro ty z vás, kteří jste právě vyšli ze školy a chcete nastartovat svoji profesní kariéru v tomto oboru, je certifikace mnohdy jediným způsobem, jak formálně prokázat znalosti této profese.

U těch z vás, kteří jste k projektovému řízení přešli z jiné profese, může certifikace doplnit a rozvinout vaše dlouholeté zkušenosti nabyté praxí, sjednotit váš slovník s ostatními projektovými manažery a pomoci vám pochopit některé souvislosti.

O jakých certifikacích je tu vlastně řeč? Pokud hledáte ucelený standard / metodiku projektového řízení a zároveň mezinárodně uznávanou certifikaci, máte v podstatě na výběr z několika málo alternativ. Mezi ty hlavní patří:

  • PMBOK® od PMI,
  • IPMA Competence baseline od IPMA
  • PRINCE2 od AXELOS.

Každá z uvedených certifikačních autorit má svůj propracovaný certifikační systém včetně následného post-certifikačního vzdělávání. Některé nabízené certifikace jsou platné navždy, některé na dobu určitou a některé je možné prodlužovat systémem vzdělávání.

Jednotlivé standardy a metodiky nelze jednoduše porovnat, jelikož každá metodika prezentuje trochu jiný pohled na projektové řízení a rovněž nabízí jinou úroveň detailu. Mezi certifikacemi je třeba si vybírat spíše podle prostředí, ve kterém se pohybujete a dle času, který jste ochotni certifikaci věnovat.

  • Pracujete pro státní správu, nebo firmu, která řeší státní zakázky a dotace EU? Pak pro vás bude pravděpodobně dobrou volbou PRINCE2.
  • Pracujete v mezinárodní firmě, která má matku v Americe, nebo je na přítomna na americké burze? Pak bude pravděpodobně dobrou volbou PMI.
  • Máte relativně málo času a chcete absolvovat kurz zakončený certifikací? Pak bude dobrá volba některé základní certifikace IPMA Level D či PRINCE2 Foundation.
  • Myslíte to s profesí PM vážně a chcete plnohodnotnou certifikaci projektového manažera? Pak pro vás pravděpodobně připadají v úvahu certifikace Project Management Professional (PMP)®, IPMA® Level C a B nebo PRINCE2® Practitioner

Project Management Institute (PMI®) a PMBOK® Guide

PMI je americká nezisková organizace založená r. 1969. Prezentuje se jako největší světová asociace pro projektové řízení s certifikovanými členy ve 185ti zemích. Společnost určuje standardy, pořádá výzkumy a vzdělává v oblasti projektového řízení a odvozených disciplínách.

PMI definuje standard PMBOK® Guide (Project Management Body of Knowledge). Jedná se o mezinárodní standard poskytující základní znalosti o řízení projektů. V současné době je aktuální šesté vydání, které reaguje i na masivní rozšíření agilních metodik.

Standard definuje 10 znalostních oblastí („Project management knowledge areas“) a 5 procesních skupin. Do této matice pak kategorizuje jednotlivé obecné projektové procesy.

PMI nabízí několik certifikačních stupňů. Profesním standardem je certifikace PMP®. Tato certifikace je poměrně časově náročná. Vyžaduje několikadenní vzdělávací kurz, praxi v projektovém řízení a náročné samostudium zakončené certifikační zkouškou. Z osobní zkušenosti vím, že Vám certifikace zabere půl až ¾ roku. V České republice používají tento standard hlavně firmy, které mají mateřskou organizaci v USA, či jsou přítomny na americké burze.

Druhy certifikací

Certifikace probíhá nezávisle na absolvovaném kurzu formou počítačového testu, kde uchazeč vyplňuje odpovědi na „multiple-choice“ otázky.

Ceny a typy certifikací se mohou v čase vyvíjet a nezahrnují cenu přípravných kurzů.

Více se o certifikacích můžete dozvědět na www.pmi.org.

International Management Association (IPMA®)

IPMA je federace národních asociací projektových manažerů. Vznikla r. 1965 ve Francii, v odvětví leteckého průmyslu. IPMA působí ve více než 60 zemích, zastoupena především v Africe, Amerikách, Asii, Austrálii a Oceánii. Certifikace jsou poskytovány od roku 1998.

Standard IPMA je založen na definici kompetencí (schopnost aplikovat a také demonstrovat osobní vlastnosti) a přichází s IPMA Competence Baseline (ICB). V současnosti je k dispozici 4. verze ICB.

Ceny a typy certifikací se mohou v čase vyvíjet a nezahrnují cenu přípravných kurzů.

Více se o certifikacích můžete dozvědět na www.ipma.cz .

PRojects In Controlled Environments (PRINCE2®)

PRINCE2 je metodika původně vytvořena pro státní správu v Anglii. Je zaměřená na projekty v oblasti informačních technologií. Metodika byla následně převzata do komerční sféry a rozšířena na projektové řízení obecně. Vlastníkem je AXELOS, což je společný podnik britské vlády a soukromého investora.

Evropská komise doporučuje PRINCE2 jako jednu z metod projektového řízení projektů podporovaných z prostředků EU. U nás je často tento standard vyžadován při výběrových řízeních pro státní správu, nebo ve státních firmách.

Oficiální knihou, která popisuje metodiku PRINCE2, je kniha Managing Successful Projects With PRINCE2.

Více se o certifikacích můžete dozvědět na https://www.axelos.com/certifications.

Závěrem

Ať už si vyberete jakoukoli certifikaci, určitě to bude krok dopředu pro vaší profesní kariéru. Získáte ucelené vzdělání o projektovém řízení. Vaše znalosti pak bude možné dále prohlubovat množstvím doplňkových certifikací a specifických kurzů, které jsou na trhu nabízeny. V neposlední řadě je třeba zmínit, že existují výzkumy, které potvrzují až 30% nárůst platů související s certifikací :).

Blog „Začátky projektového manažera“ – https://www.linkedin.com/groups/13654988/

Práce v IT v Rakousku: https://www.linkedin.com/groups/13657023/

Použité zdroje

Níže uvádím hlavní použité zdroje: