Projektový manažer a možnost práce v EU

Práce projektového manažera v zahraničí je poměrně často diskutované téma, které zajímá jak začínající projektové manažery a tak naše seniorní kolegy.  Lákavá je například práce ve Vídni, či v některé další rakouské či německé metropoli. Příslib významně vyššího finančního ohodnocení spolu s malou vzdáleností od České republiky je jistě zajímavý. Není to však jediný důvod, proč zahraniční projekt

Porovnání certifikací PM na trhu

V poslední době jsme zaznamenali větší množství dotazů ohledně srovnání a výběru certifikace projektového manažera. V tomto článku se pokusíme shrnout ty nejvýznamnější certifikační autority projektového řízení a poskytnout několik postřehů, které vyplývají z našich osobních zkušeností. Hned na začátku je třeba říci, že žádná certifikace z vás neudělá skvělého projektového manažera. Projektové řízení je z velké části o měkkých